Home

Waarom 3 jaar WSNP-armoede als er een beter alternatief is?

WIE WIL ZOEKT MOGELIJKHEDEN, WIE NIET WIL ZOEKT EEN REDEN

Wij hebben voor u een oplossing!

U weet dat u met een eigen bedrijf veel sneller uw schulden kunt aflossen, maar
ondanks dat dit meestal een feit is, werken de officiële instanties hier niet graag aan mee. Regels zijn regels.

Deze bureaucratische starheid houdt veel (potentiële) ondernemers en werknemers gefrustreerd en geheel onnodig gevangen in een bijstandsuitkering.

Eigenlijk tegenstrijdig, terwijl er een WSNP verplichting is!?

Een WSNP-verplichting : de schuldenaar moet zo veel mogelijk inkomen zien te vergaren. Als hij/zij in staat is om te werken, moet hij/zij dat ook doen, althans laten zien dat hij/zij actief op zoek is naar werk.

Met ons concept gaat dat veel sneller dan domweg solliciteren of alleen in een uitkering blijven hangen.

Zwart bijklussen is geheel onnodig.

Velen gaan stiekem zwart bijklussen om financieel te overleven. Geheel onnodig, want het concept ”Ondernemen met WSNP” lost dit probleem eenvoudig op. En ook nog eens geheel volgens de wettelijke regels.

Enkele regels

Lees hieronder een paar regels voor de toelating in de schuldsanering als het een onderneming betreft van iemand met schulden. (de schuldenaar)

  1. In beginsel wordt een eigen bedrijf of beroep niet voortgezet tijdens de schuldsaneringsregeling. Een eigen bedrijf of zelfstandig beroep kan met toestemming van de rechter-commissaris tijdelijk worden voortgezet om bijvoorbeeld lopende zaken af te handelen of een akkoord aan te bieden. Daarna dient de schuldenaar zijn activiteiten te stoppen en betaald werk in loondienst te zoeken.
  2. Het starten van een eigen bedrijf/zelfstandig beroep tijdens de looptijd van de schuldsaneringsregeling is niet toegestaan, tenzij de rechter-commissaris hiertoe toestemming geeft.

Ondernemen met WSNP maakt u wettelijk gezien een werknemer, maar praktisch gezien bent u aan het ondernemen. Met onze hulp kunt u toch gaan ondernemen, zonder de uitkering en de schuldsanering te verliezen.

Ondernemen met WSNP helpt uw financiële situatie te verbeteren.

Stichting Zelfstandige Professionals Nederland richt voor uw situatie een Hybride BV op. U komt daar in loondienst. Deze Hybride BV factureert uw omzet en fungeert voor u als een normale werkgever, als u in de WSNP zit.

U bent voor de Wet geen ondernemer, maar 100% werknemer. U kunt met deze werkgever, gedurende de WSNP, rustig (weer) uw business gaan opbouwen. Eventueel met een bedrijfswagen.

Wij blijven de enig eigenaar van de Hybride BV, zolang u in de WSNP zit. Als het kan, in goed vooroverleg met uw bewindvoerder en/of curator.

Een deel van de winst in de Hybride BV gaat naar uw inkomen en verdwijnt daarmee (deels) naar de schuldsanering en een ander deel van de winst wordt gebruikt om de groei en continuïteit van de BV te bewerkstelligen en om hiermee later de schulden (nog sneller) af te lossen.

Hoe groter de winst in de Hybride BV, hoe sneller u hiermee uw oude schulden kunt aflossen, maar ook dat u weer gewoon kunt leven van een normaal inkomen.

Ondernemen met WSNP brengt weer perspectief in uw leven

Ondernemen met WSNP is een maatwerk oplossing. Iedere situatie is anders. Het is onmogelijk om dit in begrijpelijke taal in een website weer te geven.

Maak een vrijblijvende persoonlijke afspraak op ons kantoor.

Klik hier voor het maken van een afspraak.